Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
39 06.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Galații-Bistriței pe anul 2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
39 06.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Galații-Bistriței pe anul 2022 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Observații