Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
16 03.03.2023 privind aprobarea prețurilor de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate - partida 2200123807230/705
08 30.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Galații-Bistriței, județul Bistrița-Năsăud
07 30.01.2023 privind modificarea Hotărârii nr. 48/2019 privind aprobarea actualilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire cămin cultural sat Herina nr. 114, comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud”
06 30.01.2023 privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Galații-Bistriței
05 30.01.2023 privind aprobarea închirierii suprafețelor de pajiști, proprietatea publică a comunei Galații-Bistriței
04 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
03 30.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
02 30.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
01 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Galații-Bistriței pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
16 03.03.2023 privind aprobarea prețurilor de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate - partida 2200123807230/705 -
08 30.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Galații-Bistriței, județul Bistrița-Năsăud -
07 30.01.2023 privind modificarea Hotărârii nr. 48/2019 privind aprobarea actualilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire cămin cultural sat Herina nr. 114, comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud” -
06 30.01.2023 privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Galații-Bistriței -
05 30.01.2023 privind aprobarea închirierii suprafețelor de pajiști, proprietatea publică a comunei Galații-Bistriței -
04 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
03 30.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020 -
02 30.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
01 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Galații-Bistriței pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații