Documente și informaţii financiare

Informațiile publice privind bugetele locale, bilanțurile contabile, indicatorii trimestriali, alte informații de interes public actualizate prin grija Compartiment financiar.

Actualizat la 13.05.2022 (indicatori trim I 2022)

DataDescriereFișier
An 2021
24.02.2022Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
24.02.2022Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 (1)
24.02.2022Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 (2)
24.02.2022Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
24.02.2022Fișa obiectivului (proiectului) de investiții (44 pag.)
An 2020
13.10.2020Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (45 pag.)
13.10.2020Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
13.10.2020Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
13.10.2020Bugetul creditelor interne pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
13.10.2020Fișa obiectivului (proiectului) de investiții (26 pag.)
DataDescriereFișier
31.12.2021Bilanț la 31.12.2021
31.03.2020Bilanț la 30.06.2020
Anul Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
2022 -
2021
2020
2019 - - -

în curs de actualizare ...

Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 30.09.2022
DataDescriere documentAcces document
30.09.2022 Lista funcțiilor din instituția publică, conform art.nr.33 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
31.03.2022 Lista funcțiilor din instituția publică, conform art.nr.33 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
31.03.2021 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
31.03.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2019 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare

 

Primăria Galații Bistriței:

 • Str. Principală, nr.241, Galații Bistriței
 • Tel/Fax 0263-273-004
 • primariagalatiibistritei@yahoo.com

Audiențe:

 • Primar:
  Luni, joi 10:00 - 14:00
 • Secretar general UAT:
  Luni, miercuri, vineri 10:00 - 12:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  08:00 - 16:00
 • Registratură
  Vineri 08:00 - 16:00
 • Program audiențe:
  Telefonic 0263-273-004