Transparența

În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003

Articolul 1
(1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

DataDescriere documentAcces document
15.05.2024 Raport anual privind transparența decizională pentru anul 2023
06.02.2023 Raport anual privind transparența decizională pentru anul 2022
09.03.2022 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021
31.03.2021 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020

Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 19.09.2023
DataDescriere documentAcces document
19.03.2024 Lista funcțiilor din instituția publică, conform art.nr.33 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
05.09.2023 Lista funcțiilor din instituția publică, conform art.nr.33 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice la 30.09.2023
08.03.2023 Lista funcțiilor din instituția publică, conform art.nr.33 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
30.09.2022 Lista funcțiilor din instituția publică, conform art.nr.33 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
31.03.2022 Lista funcțiilor din instituția publică, conform art.nr.33 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
31.03.2021 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
31.03.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2019 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare

Publicare informaţii Legea 273/2006

Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale.


DataDescriereDocument
03.01.2024 Raport privind propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli inițial al comunei Galații-Bistriței pe anul 2024
- Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Galații Bistriței aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
Proiect de buget pe anul 2023