Consiliul local Galații Bistriței

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.


Nr. Nume, prenume Apartenența politică
01Arcălean Dorel-IoanPartidul Social Democrat
02Budulicean Emilian-VasilePartidul Social Democrat
03Bumbu Ancuța-MariaPartidul Social Democrat
04Buzan DanPartidul Social Democrat
05Cosma NicolaePartidul Social Democrat
06Cozma MarianPartidul Social Democrat
07Măerean Ilie-ValentinPartidul Social Democrat
08Pleșa Iosif-LucianPartidul Social Democrat
09Băilă FloarePartidul Național Liberal
10Moldovan CristinaPartidul Mișcarea Populară
11Szilagyi IleanaUniunea Democrată Maghiară din România

în curs de actualizare ...


UAT Galații Bistriței, convocări ședințe.

Convocarea ședințelor consiliului local - Codul administrativ
ART. 134
Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

DataDescriereFișierOrdine
de zi
Materiale ședință
19.04.2023Se convoacă Consiliul local Galații Bistriței în ședință ordinară pentru data de 27.04.2023 ora 13:00 -
22.03.2023Se convoacă Consiliul local Galații Bistriței în ședință ordinară pentru data de 30.03.2023 ora 13:00 -
20.02.2023Se convoacă Consiliul local Galații Bistriței în ședință ordinară pentru data de 28.02.2023 ora 13:00 -
13.12.2022Se convoacă Consiliul local Galații Bistriței în ședință extraordinară pentru data de 19.12.2022 ora 13:00 -
29.11.2022Se convoacă Consiliul local Galații Bistriței în ședință ordinară pentru data de 09.12.2022 ora 13:00 -
18.11.2022Se convoacă Consiliul local Galații Bistriței în ședință ordinară pentru data de 25.11.2022 ora 13:00 -

în curs de actualizare ...

Rapoarte de activitate

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (**republicată**)
Secţiunea a 3-a Funcționarea consiliului local
Articolul 51
(4) Fiecare consilier local, precum și viceprimarul sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

Consilier 2021
Arcălean Dorel
Băilă Floare
Budulicean Emilian-Vasile
Bumbu Ancuța-Maria
Buzan Dan
Cosma Nicolae
Cozma Marian
Moldovan Cristina
Măerean Valentin
Pleșa Lucian
Szilagyi Ileana


în curs de actualizare ...

 

Primăria Galații Bistriței:

 • Str. Principală, nr.241, Galații Bistriței
 • Tel/Fax 0263-273-004
 • primariagalatiibistritei@yahoo.com

Audiențe:

 • Primar:
  Luni, joi 10:00 - 14:00
 • Secretar general UAT:
  Luni, miercuri, vineri 10:00 - 12:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  08:00 - 16:00
 • Registratură
  Vineri 08:00 - 16:00
 • Program audiențe:
  Telefonic 0263-273-004