Documente și informaţii financiare

Informațiile publice privind bugetele locale, bilanțurile contabile, indicatorii trimestriali, alte informații de interes public actualizate prin grija Compartiment financiar.

Actualizat la 18.11.2021 (indicatori trim. III 2021)

DataDescriereFișier
13.10.2020Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (45 pag.)
13.10.2020Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
13.10.2020Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
13.10.2020Bugetul creditelor interne pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
13.10.2020Fișa obiectivului (proiectului) de investiții (26 pag.)
DataDescriereFișier
31.03.2020Bilanț la 30.06.2020
Anul Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
2021 -
2020
2019 - - -

în curs de actualizare ...

Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 31.03.2021
DataDescriere documentAcces document
31.03.2021 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
31.03.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2019 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Galații Bistriței, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare

 

Primăria Galații Bistriței:

 • Str. Principală, nr.241, Galații Bistriței
 • Tel/Fax 0263-270220
 • primariagalatiibistritei@yahoo.com

Audiențe:

 • Primar:
  Luni, joi 10:00 - 14:00
 • Secretar general UAT:
  Luni, miercuri, vineri 10:00 - 12:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  08:00 - 16:00
 • Registratură
  Vineri 08:00 - 16:00
 • Program audiențe:
  Telefonic 0263-273107