Galații Bistriței Galacfalva Heresdorf

Galații Bistriței (în maghiară: Galacfalva, în germană: Heresdorf) este o comună în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România, formată din satele Albeștii Bistriței, Dipșa, Galații Bistriței (reședința), Herina și Tonciu. Localitatea Galații Bistriței este situată pe drumul național DN15A (Reghin – Bistrița), la 20 km sud de Bistrița, pe râul Dipșa, la poalele Dealului Pădurea Murii (Dealurile Șieului).


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă
– standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
cod SIPOCA 35

 

Legislație

Constituția României Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.
Legătură externă 

Conducere, agenda de lucru

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.)

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia.


...secțiune în curs de actualizare


 

Organigrama

Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;


 

Instituții subordonate

Nu există informaţii disponibile.


 

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


Data Descriere Fișier
02.08.2021 Primăria comunei Galații-Bistriței organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector pe durată nedeterminată, în data de 06.09.2021, ora 10:00, proba scrisă și în data de 08.09.2021, ora 1O:00, interviul. Postul face parte din compartimnentul ”Monitorizarea procedurilor administrative, registru agricol și urbanism" și are durată normală a timpului de lucru. Dosarele de înscriere se depun personal la sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței până la data de 22.08.2021 ora 16:00.
03.04.2020 Primăria comunei Galații Bistriței, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de TRACTORIST, pe durată nedeterminată, în data de 03.04.2020, ora 10:00 proba scrisă, ora 13:00 proba practică și în data de 06.04.2020 ora 10:00, interviul. Dosarele se depun personal la sediul primăriei comunei Galații-Bistriței până la data de 26.03.2020, ora 16:00.

 

Programe și strategii

...secțiune în curs de actualizare


 

Rapoarte și studii


 

Primăria Galații Bistriței:

 • Str. Principală, nr.241, Galații Bistriței
 • Tel/Fax 0263-270220
 • primariagalatiibistritei@yahoo.com

Audiențe:

 • Primar:
  Luni, joi 10:00 - 14:00
 • Secretar general UAT:
  Luni, miercuri, vineri 10:00 - 12:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  08:00 - 16:00
 • Registratură
  Vineri 08:00 - 16:00
 • Program audiențe:
  Telefonic 0263-273107