Documente și informaţii financiare

actualizat 09.11.2020 prin grija
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

DataDescriereFișier
13.10.2020Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (45 pag.)
13.10.2020Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
13.10.2020Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
13.10.2020Bugetul creditelor interne pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
13.10.2020Fișa obiectivului (proiectului) de investiții (26 pag.)
DataDescriereFișier
31.03.2020Bilanț la 30.06.2020
AnTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2020 -
2019 - -