Cadru legal, documente necesare, proceduri.

 • Alocațiile de stat pentru copii (Cadru legal Legea nr.61/1993) acte necesare:

  1. Dosar plic.


  2. Certificat de naștere al copilului (original și copie)


  3. B.I. /C.I. ale ambilor părinți ai copilului (original și copie)


  4. Copie după certificatul de căsătorie.


  5. Unde este cazul, copie după decizia de înfiere sau hotărârea de încredințare sau de plasament ale Comisiei pentru protecția copilului. Pentru copii născuți în străinătate sau care au locuit o perioadă în străinătate (State membre UE) este necesar și formularul E411.


 • Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței (OUG nr.70/2001) 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020:

  1. Dosar cu șină.


  2. Cerere tip.


  3. Copie după: acte de identitate ale tuturor membrilor familiei, B.I., C.I., certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani.


  4. Certificat de căsătorie, sentință de divorț, hotărâri de încredințare sau plasament a minorilor, certificat de deces.


  5. Adeverință cu bunurile impozabile de la Primăria comunei Galații-Bistriței (Serviciul impozite și taxe)


  6. Adeverință cu suprafețele de teren intravilan/extravilan, categoriile și numărul de animale/păsări și veniturile obținute din agricultură și gospodărie de la Primăria comunei Galații-Bistriței (Registrul agricol)


  7. Acte doveditoare ale veniturilor realizate în luna precedentă depunerii cererii, adeverințe de salarizare, cupoane de șomaj, alocație de sprijin, alocație de plasament pentru copii, etc.


 • Acte necesare pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului/stimulent de inserție (OUG nr.111/2010)

  1. Cerere.


  2. Acte stare civilă.


  3. Revisal.


  4. Cerere prin care se solicită reluare activitate aprobată de angajator.


  5. Decizie reluare activitate.


  1. Adev. Administrația Financiară (pentru ambii părinți).


 • Alocația pentru susținerea familiei

 • Stabilirea dreptului la ajutor social

 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței