Concurs pentru ocuparea functiei publice
de executie inspector

Avand in vedere prevederile art.57 alin. (4) din Legea nr. 188/199 privind Statutul Functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 39 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de H.G. 1733/2008 precum si art. 58 alin. (1), lit. (c) din Ordonanta de Urgenta nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice. Primaria comunei Galatii-Bistritei organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie inspector....

descarcã anunț complet