Documente necesare.

 • Documente necesare întocmirii dosarului pt. obținerea indemnizației de creștere a copilului conform OUG 111/08.12.2010:

  1. Dosar plic și cerere tip de acordare a indemnizației + 2 declarații tip (dosarul se depune personal)


  2. Adeverință tip ( Anexa nr.2 ) completată de angajator (de la locul de muncă); Decizia de suspendare a activității.


  3. Copie de pe cererea depusă la angajator pt. solicitarea concediului de creștere a copilului, aprobată și ștampilată.


  5. Acte de identitate ale soților, certificatul de căsătorie și certificatele de naștere ale copiilor originale și copie xerox.


  6. Adeverință privind stagiul de cotizare de la Casa Județeană de Pensii (B-dul Republicii nr.22) pentru ambii părinți.


  7. Adeverință privind veniturile realizate în ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului de la Administrația Finanțelor Publice (str. 1 Decembrie nr. 6-8) pentru ambii părinți.


  8 Copie după certificatul de persoană cu handicap al copilului (după caz); extras de cont pentru cei care doresc să se vireze banii în cont curent sau de card pe numele titularului de cerere (original).

 • Acte necesare întocmirii dosarului de sprijin lunar pentru creșterea copilului conform OUG 111/2010 cu modificările și completările ulterioare (părinte cu handicap și copil sănătos)

  1. Anexa 1cerere


  2. C.I. părinți copil - original și copie.


  3. Certificat de naștere copil - original și copie - în cazul gemenilor se prezintă certificatele de naștere ale ambilor copii.


  4. Livret de familie (completat cu toți membrii familiei) sau certificat de căsătorie - original și copie.


  5. Copie hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap al copilului.


  6. Adeverință indemnizație handicap grav sau asistent personal pentru copilul încadrat în grad de handicap grav.


  7. Declarație la notar pe propria răspundere a titularului că nu realizează venituri.


  8. Adeverințe de la Administrația Financiară pt. ambii părinți.


  9. Adeverință (dacă este angajat) sau declarație de la notar (pentru cei care nu sunt angajați) a celuilalt părinte că nu beneficiază de indemnizație creștere copil sau stimulent.


  10. Extras de cont dacă se dorește primirea banilor intr-un cont de card - titularul prestației trebuie să fie titularul contului.


  11. Alte documente (dacă este cazul).


  12. Dosar cu șină.


  NOTA: Toate documentele în copie trebuie însoțite de originale.

 • Acte necesare întocmirii dosarului de sprijin lunar pentru creșterea copilului conform OUG 111/2010 cu modificările și completările ulterioare (părinte sănătos și copil cu handicap)

  1. Anexa 1cerere


  2. C.I. părinți copil - original și copie.


  3. Certificat de naștere copil - original și copie - în cazul gemenilor se prezintă certificatele de naștere ale ambilor copii.


  4. Livret de familie (completat cu toți membrii familiei) sau certificat de căsătorie - original și copie.


  5. Copie hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap al copilului.


  6. Adeverință indemnizație handicap grav sau asistent personal pentru copilul încadrat în grad de handicap grav.


  7. Declarație la notar pe propria răspundere a titularului că nu realizează venituri.


  8. Adeverințe de la Administrația Financiară pt. ambii părinți.


  9. Adeverință (dacă este angajat) sau declarație de la notar (pentru cei care nu sunt angajați) a celuilalt părinte că nu beneficiază de indemnizație creștere copil sau stimulent.


  10. Extras de cont dacă se dorește primirea banilor intr-un cont de card - titularul prestației trebuie să fie titularul contului.


  11. Alte documente (dacă este cazul).


  12. Dosar cu șină.


  NOTA: Toate documentele în copie trebuie însoțite de originale.